Текући рачуни за завршетак радова

24
феб

T.r. Комерцијална банка 205-168954-51

Т.Р. ОТП банка 325-9500600052790-81

Т.Р. Поштанска штедионица 200-2789400101919-30